علی بابا منو

طراحی بنر و منو برای رستوران علی بابا

رستوران علی اند بابا یک رستوران ایرانی است که در محله  1120 وین واقع شده است. این شرکت جوان در زمینه طراحی داخلی، گرافیک و همچنین مدیریت شبکه های اجتماعی به ما اعتماد کرد.