وب سایت بهاری آرت گالری

وب سایت بهاری آرت گالری

بهاری آرت گالری نمونه دیگری است که مهم ترین عنصر وجود دیجیتالی یعنی وب سایت خود را به ما اعتماد کرد. بهاری آرت گالری یک تولید کننده و فروشنده آثار هنری واقع در وین 1100 است. شرکت بهاری که توسط چهار خواهر تاسیس شده است، آثار هنری تولید می کند که معرف فرهنگ ایرانی است. ترکیب زیبای رنگ و متریال آنها را در بین رقبای خود منحصر به فرد کرده است.

انجام عکاسی برای محصولات و هنرمند برای وب سایت به ما الهام داد تا از رنگ طلایی برای تم وب سایت استفاده کنیم. خدمات ما به این پروژه فراتر از طراحی یا عکاسی بود. ما مدیریت رسانه های اجتماعی و ایجاد محتوا (عکس-متن و حرکت) را برای این پروژه انجام دادیم تا به افزایش آگاهی و برندسازی کمک کنیم.

www.bahariartgallery.com